Інститут монокристалів НАН України проводить підготовку докторів філософії зі спеціальності 132 «Матеріалознавство» відповідно до наказiв МОН України про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 134-л вiд 24.04.2023 року та № 2320-л від 30.11.2018 року.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної освітньо-наукової програми та проведення власного наукового дослідження.

Освітньо-наукова програма аспірантури розробляється провідними вченими Інституту монокристалів НАН України.

Викладачі:

 1. Гарант освітньої програми – завідувач відділу, старший дослідник, професор, доктор технічних наук Явецький Р.П. зі стажем наукової роботи  20 років є професіоналом з досвідом роботи в галузі матеріалознавства, зокрема, керамічних та наноструктурних матеріалів.
 2. Старший науковий співробітник, старший дослідник, доктор технічних наук Долженкова О.Ф. зі стажем наукової роботи 35 років є професіоналом з досвідом роботи в галузі матеріалознавства, зокрема, дослідження структури та фізичних властивостей матеріалів.
 3. Старший науковий співробітник, доктор технічних наук Безкровна О.М. зі стажем наукової роботи 30 років є фахівцем в галузі матеріалознавства, зокрема, розробки технологій виготовлення наноструктурних матеріалів.
 4. Старший науковий співробітник, старший дослідник,  кандидат хімічних наук Вовк О.М. зі стажем наукової роботи 35 років є професіоналом з досвідом роботи в галузі матеріалознавства, зокрема  розробки та дослідженні  кристалів на основі сполук оксидів металів.
 5. Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Вовк О.О. зі стажем наукової роботи 20 років є професіоналом з досвідом роботи в галузі матеріалознавства, зокрема, розробки технологій виготовлення монокристалічних та керамічних матеріалів та їх обробки.
 6. Науковий співробітник, кандидат технічних наук Сафронова (Дуліна) Н.А. зі стажем наукової роботи 14 років є фахівцем в галузі матеріалознавства, зокрема, розробки технологій виготовлення нанопорошків та наноструктурних матеріалів.

Освітня програма «Монокристалічні, керамічні та наноструктурні матеріали»  (загальний обсяг 40 кредитів ЄКТС) акредитована i містить наступні навчальні дисципліни:

Загальна підготовка:

 • Філософія науки та культури (6 кредитів ЄКТС)
 • Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1 (8 кредитів ЄКТС)

Відповідно до розпорядження Президії НАН України №328 від 30 травня 2016 року виконання науковими установами НАН України складових освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з філософських та мовних компетентностей покладено на Центр гуманітарної освіти НАН України  та Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України.

Спеціальна підготовка:

 • Обов’язкові дисципліни:
  • Менеджмент наукових проектів, підготовка наукових публікацій та презентацій (6 кредитів ЄКТС, викладач – проф., д-р техн. наук Явецький Р.П.)
  • Сучасні методи досліджень властивостей матеріалів (5 кредитів ЄКТС, викладач – старш. дослід., д-р техн. наук Долженкова О.Ф.)
  • Основи обробки матеріалів та одержання виробів з них (3 кредити ЄКТС, викладач – старш. наук. співроб., канд. техн. наук Вовк О.О.)
 • Дисципліни по вибору:
  • Наукові основи технологій вирощування монокристалів (12 кредитів ЄКТС, викладач – старш. дослід., канд. хім. наук Вовк О.М.)
  • Фізико-технологічні основи отримання керамічних матеріалів (12 кредитів ЄКТС, викладачі – проф., д-р техн. наук Явецький Р.П. та старш. наук. співроб., канд. техн. наук Вовк О.О.)
  • Наноматеріали та нанотехнології (12 кредитів ЄКТС, викладачі – д-р техн. наук Безкровна О.М., та канд. техн. наук Сафронова Н.А.)

Наукова складова включає проведення наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення, та оформлення його результатів у вигляді дисертації.

Навчання в рамках аспірантури передбачає тісну співпрацю з науковим керівником на всіх етапах роботи над дисертаційним дослідженням. Зі списком потенційних наукових керівників можна ознайомитись за посиланням.

Аспірантам, які навчаються в Інституті, надається щомісячна стипендія з фондів НАН України. Фінансова підтримка гарантована на період всього навчання.

Прийом до аспірантури Інституту проводять відповідно до «Правил прийому до аспірантури Інституту монокристалів НАН України».

Питання вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 132 “Матеріалознавство”

Зразок заяви

Заяви та копії документів вступників приймаються за адресою: м. Харків, пр. Науки 60, Інститут монокристалів НАН України, кабінет 618 або на  e-mail: mdobro@isc.kharkov.ua

Контакти:

З питаннями щодо аспірантури, з зауваженнями та пропозиціями, а також  для доступу до навчальних матеріалів звертатися:

Добротворська Марія Вікторівна,

завідувачка аспірантури

тел.: +38(067) 570-26-87e-mail: mdobro@isc.kharkov.ua.

Новини аспірантури

Нормативно-правова база

Навчання

Відгуки та пропозиції

Додаткові матеріали

Документи акредитації