• ДОСЛIДЖЕННЯ
  • РОЗРОБКА
  • ВПРОВАДЖЕННЯ
img
img img img

Інститут монокристалів НАН України має більш ніж піввіковий досвід:

  • в матеріалознавстві кристалічних матеріалів для оптики, лазерної техніки, електроніки та інших застосувань;

  • в фундаментальних дослідженнях структури, фізичних і фізико-хімічних властивостей кристалічних матеріалів;

  • в розробках і удосконаленні технологій отримання кристалів і виробів із них.

В Інстітуті розробляються технології отримання і практичного використання лазерних кристалів тугоплавких оксидів,
сполук АIIBVI та їх твердих розчинів, нелінійно-оптичних органічних кристалів, лазерної и оптичної оксидної кераміки
і інших матеріалів у відповідності до профілю своєї діяльності.

НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНІ КРИСТАЛИ

Розробка та дослідження перспективних нелінійно- оптичних органічних і неорганічних монокристалів для широкосмугової лазерної генерації і перетворення терагерцового і ІЧ-випромінювання для застосувань в фотоніці і оптоелектроніці.

НЕЛІНІЙНО-ОПТИЧНІ КРИСТАЛИ

Відділ нелінійно-оптичних кристалів

Лазерна кераміка

Оптимізація структурно-фазового стану, морфології та оптичних властивостей оксидних нанопорошків та прозорої кераміки для оптики та лазерної техніки.

Лазерна кераміка

Відділ кристалічних матеріалів складних сполук

Теорія конденсованого стану речовини

  • Нелінійні та квантові властивості структурно-складних об’єктів;
  • Еволюція дефектних структур та вплив дефектів на властивості наноматеріалів; властивості нанорозмірних матеріалів;
  • Механізми фрагментації матеріалів, можливості управління процесами руйнування матеріалів.

Теорія конденсованого стану речовини

Відділ теорії конденсованого стану речовини

Оптичні та лазерні кристали

Розробка та вдосконалення технологій вирощування в захисних відновних середовищах великогабаритних монокристалів тугоплавких оксидів; технологія виготовлення оптичних елементів для застосування в лазерних та оптико-електронних системах.

Оптичні та лазерні кристали

Відділ оптичних і лазерних кристалів