• ДОСЛIДЖЕННЯ
  • РОЗРОБКА
  • ВПРОВАДЖЕННЯ
img
img img img

Інститут монокристалів НАН України має більш ніж піввіковий досвід:

  • в матеріалознавстві кристалічних матеріалів для оптики, лазерної техніки, електроніки та інших застосувань;

  • в фундаментальних дослідженнях структури, фізичних і фізико-хімічних властивостей кристалічних матеріалів;

  • в розробках і удосконаленні технологій отримання кристалів і виробів із них.

В Інстітуті розробляються технології отримання і практичного використання лазерних кристалів тугоплавких оксидів,
сполук АIIBVI та їх твердих розчинів, нелінійно-оптичних органічних кристалів, лазерної и оптичної оксидної кераміки
і інших матеріалів у відповідності до профілю своєї діяльності.