Сайт "Інституту монокристалів НАН України" знаходиться на реконструкції


Контакти
Директор
Притула Ігор Михайлович,
член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук,
професор
тел.: +38 (057) 340-22-30; 341-04-52;
факс: +38 (057) 340-93-43; 340-86-19
pritula@isc.kharkov.ua

Заступник директора інституту з наукової роботи
Толмачов Олександр Володимирович,
член-кореспондент НАН України,
доктор фізико-математичних наук, професор,
тел.: +38 (057) 340-42-58; 341-02-89; факс: +38 (057) 340-93-43
alexander.tolmachev@isc.kharkov.ua

Вченый секретар
Кулик Костянтин Миколайович,
кандидат фізико-математичних наук,
тел.: +38 (057) 341-01-39; факс: +38 (057) 340-93-43
koskul@isc.kharkov.ua

Заступник директора інституту з загальних питань,
Верещак Олександр Іванович,
тел.: +38 (057) 341-01-27; факс: +38 (057) 340-93-43
vereschak@isc.kharkov.ua

Заступник директора із зовнішньо-економічної діяльності
Лемішенко Ірина Генадіевна,
тел./факс: +38 (057) 340-93-43
dped@isc.kharkov.ua

==========================================================
Засідання спецради ІМК України
07 квітня 2021р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр.Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації старшої наукової співробітниці Інституту монокристалів Національної академії наук України Безкровної Ольги Миколаївни на тему "Композитні матеріали на основі матриць KDP і SiO2 з інкорпорованими наночастинками металооксидів, органічними та напіворганічними молекулами для нелінійної оптики" за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.

Автореферат Безкровної О.М.

Дисертація Безкровної О.М.Відгуки опонентів: д.т.н. Кудіна О.М., д.т.н. Саввової О.В., д.т.н. Пилипенка М.М.

Відгук д.т.н. Кудіна О.М.

Відгук д.т.н. Саввової О.В.

Відгук д.т.н. Пилипенка М.М.


28 квітня 2021р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшої наукової співробітниці Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України Шпилинської Олександри Леонідівни на тему «Вирощування сильнолегованих кристалів CsI:Tl для ідентифікації частинок за атомним номером та масою» за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

Автореферат Шпилинської О.Л.

Дисертація Шпилинської О.Л.Відгуки офіційних опонентів д.т.н. Старiков В.В, д.т.н. Чугая О.М.

Відгук д.т.н. Старiков В.В.

Відгук д.т.н. Чугая О.М.
28 квітня 2021р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшої наукової співробітниці Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України Нєстєркіної Віри Володимирівни на тему «Вплив дефектів на випромінювальну релаксацію сцинтиляторів на основі BаF2, NaI і Y3Al5O12» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Автореферат Нєстєркіної В.В.

Дисертація Нєстєркіної В.В.Відгуки офіційних опонентів д.ф.-м.н. Савченко О.В., к.ф.-м.н. Казарінова Ю.Г.

Відгук д.ф.-м.н. Савченко О.В.

Відгук к.ф.-м.н. Казарінова Ю.Г.


12 травня 2021р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації доцентки Національного університету цивільного захисту України Трефілової Лариси Миколаївни на тему «Закономірності радіаційного утворення короткоживучих центрів забарвлення і люмінесценції в сцинтиляційних кристалах на основі СsI» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Автореферат Трефілової Л. М.

Дисертація Трефілової Л. М.Відгуки офіційних опонентів: д.ф.-м.н. Савченко О.В., д.ф.-м.н. Бойко Ю.I, д.ф.-м.н. Рогачова О.I.

Відгук д.ф.-м.н. Савченко О.В

Відгук д.ф.-м.н. Бойко Ю.I

Відгук д.ф.-м.н. Рогачова О.I.12 травня 2021р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту монокристалів Національної академії наук України Капустника Олексія Костянтиновича на тему «Вплив складу на фізичні властивості лазерних монокристалів групи AIIBVI:Cr2+,Fe2+» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків.

Автореферат Капустника О. К.

Дисертація Капустника О. К.Відгуки офіційних опонентів д.ф.-м.н. Сіпатова О.Ю., к.ф.-м.н. Казарінова Ю.Г.

Відгук к.ф.-м.н. Казарінова Ю.Г.

Відгукд.ф.-м.н. Сіпатова О.Ю.