RU EN

17 травня 2017 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації Явецького Романа Павловича на тему: «Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12» , представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних  наук  за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство


Автореферат докторської дисертації Явецького Р.П


14 грудня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Казарінова Юрія Геннадійовича «Вплив структурних дефектів і домішок на оптичні і люмінесцентні властивості кристалів магній алюмінієвої шпінелі», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків

Автореферат кандидатської дисертації Казарінова Ю.Г.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів  (д.ф.-м.н., професор Рогачова О.І., д.ф.-м.н, Жмурін П.М.).

21 вересня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Васюкова Сергія Олександровича «Радіаційно-стимульовані процеси в активованих європієм діелектричних кристалів NaI та CsI», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Автореферат кандидатської дисертації Васюкова С. О.   

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів  (д.ф.-м.н., професор Бойко Ю.І.д.ф.-м.н, с.н.с. Зоренко Ю.В.).

15 червня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист докторської дисертації Тарасенка Олега Анатолійовича «Генерація зарядових станів і розмін їх енергії в органічних твердотільних сцинтиляторах», представленої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Автореферат докторської дисертації Тарасенка О. А.     


   

20 квітня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Меньшикової Світлани Іванівни «Розмірні ефекти та явища переносу в 2D-структурах на основі напівпровідникових сполук PbTe I PbSe»представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів  (д.ф.-м.н., проф.  Лашкарьов Г.В.д.ф.-м.н, проф., Бойко Ю.І.).

20 квітня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Будника Олександра Валентиновича «Розмірні ефекти у тонких плівках на основі напівпровідникої сполуки Bi2Te3», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів  (д.ф.-м.н., с.н.с.  Притула І.М., д.ф.-м.н, доцент., Опанасюк А.С).

13 січня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Масловського Юрія Миколайовича «Фізичні властивості структурно-складних  частин»представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізика


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.ф.-м.н, проф. Ходусова В.Д.д.ф.-м.н. Болотіна Ю.Л.).

13 січня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Курцева Даніїла Олександровича «

ОТРИМАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ 

КРИСТАЛIВ Lu2xGd2-2xSiO5:Ce (LGSO:Ce)
»
представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство

Автореферат кандидатської дисертації Курцева Д.О. 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів  (к.т.н., доцент  Бармин О.Є.д.т.н, проф., член-кореспондент НАН України Прихна Т.О.).

9 грудня 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Журавльова Олександра Юр'євича  «Осаждение гетероэпитаксиальных Si1-х - Geх структур газофазным, плазмохимическим и сублимационным методами»представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.т.н.,проф. Литвинов Л.А., д.т.н., проф. Береснев В.М.) 9 грудня 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Таранюка Володимира Івановича «Отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство

Автореферат кандидатської дисертації Таранюка В.І. 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.т.н, в.н.с. Гугля А.Г.д.т.н, проф., член-корреспондент НАН Украины Івахненко С.А.).
    

4 листопада 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Лазарева Ігоря Вікторовича «Молекулярні полікристалічні сцинтилятори, отримані гарячим пресуванням», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

Автореферат кандидатської дисертації Лазарева І.В.. 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів(д.т.н., с.н.с. Белоус В.А., д.т.н., проф. Маслов В.П.)

4 листопада 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Вельможної Олени Сергіївни «Розробка методів збагачення гадолінієм пластмассового сцинтилятору», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

 Автореферат кандидатської дисертації Вельможної О.С.. 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (к.т.н., с.н.с. проф. Авраменко В.Л., д.т.н, член-кореспондент НАН України Рогуля О.В.)

8 липня 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Косьяновим Денисом Юрійовичем «Формування та структурно-фазовий стан лазерної нанокерамики Y3Al5O12:Nd3+ (1–4 ат. %)» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

 Автореферат кандидатської дисертації Косьянова Д.Ю.. 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.т.н., с.н.с. Белоус В.А., д.т.н., проф. Береснев В.М)


22 апреля 2015 г. в  14-00 на заседании специализированного ученого совета Д 64.169.01 Института монокристаллов НАН Украины  (61001, г. Харьков, пр. Ленина, 60) состоялась защита кандидатской диссертации Максимчуком Павлом Олеговичем.   (Институт сцинтиляционных материалов НАН Украины, г. Харьков) «Формирование люминесцентных центров в нанокристаллах CeO2-x», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – «физика полупроводников и 

диэлектриков».

  Автореферат кандидатської дисертації Максимчука П.О..

Желающие могут ознакомиться с отзывами официальных оппонентов (д.ф.-м.н., проф.,  Е.И. Рогачевад.ф.-м.н. с.н.с. В. П. Гнездилов).