RU EN

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:
чл.-кор. HAH України, д.техн.н., проф. Рагуля А. В., д.техн.н., проф. Хрипунов Г. С.,
д.техн.н., с.н.с. Беженар М. П.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:
д.техн.н. Кудін А.М., к.техн.н., проф. Авраменко В.Л.


16 жовтня 2019 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Єлісєєва Дмитра Анатолійовича на тему: «Розробка шляхів поліпшення сцинтиляційних характеристик пластмасового сцинтилятору» за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.
Автореферат Єлісєєва Д.А.
Дисертація Єлісєєва Д.А.

16 жовтня 2019 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації старшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАНУ Беспалової Ірини Ігорівни на тему "Розробка технологій отримання люмінесцентних наноструктурованих композиційних матеріалів" за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство.
Автореферат Беспалової І.І.
Дисертація Беспалової І.І.


19 червня 2019 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту монокристалів НАН України Бейник Тетяни Геннадіївни на тему: «SERS-підкладки на основі ансамблів наночастинок золота розгалуженої морфології», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство
Автореферат Бейник
Дисертація Бейник


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:
 д.техн.н. Кудін А.М.,  к.техн.н. Бармін А.Є.

29 травня 2019 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Окрушко Олени Миколаївни на тему: «Формування і динаміка кисневих вакансій в нанокристалах CeO2-x, CeO2 - ZrO2, CeO2 - Y2O3», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків

Автореферат дисертації Окрушко О. М.
Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів: 

д. фіз.-мат. н. Сіпатов О. Ю., д. фіз.-мат. н. Пашкевич Ю. Г. 

29 травня 2019 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Ропакової Ірини Юріївни на тему: «Екситонна динаміка у J-агрегатах та їх взаємодія з екситонними пастками у водних розчинах і полімерних плівках», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників та діелектриків
Автореферат дисертації Ропакової І.Ю.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:
д. фіз.-мат. н. Рогачова О. І., д. фіз.-мат. н. Славін В. В.

5 грудня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації старшого наукового співробітника  Інституту монокристалів НАН України

Воронова Олексія Петровича на тему: «Фізико-технологічні принципи створення радіаційно-чутливих матеріалів на основі активованих кристалів групи KDP»,  представленої на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

Автореферат дисертації Воронова О. П.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

Чл.-кор. HAH України, д. техн. н., Івахненко С.О.д.техн. н.  Кудін О. М.,д. техн. н. Саввова О. В.

19 грудня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника  Інституту монокристалів НАН України Ворони Ігора Олеговича на тему «Вплив іонів-активаторів на процеси консолідації, структуру та люмінесцентні властивості високолегованої лазерної кераміки (Y1-xREx)3Al5O12 (RE=Nd3+, Yb3+, Er3+)» за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, фізико-математичні науки.

Автореферат дисертації Ворони І. О.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:
д
октор фіз.-мат. наук, с. н. с. Сіпатов О. Ю., канд. фіз.-мат. наук Казарінов Ю. Г.

19 грудня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації молодшого наукового співробітника  Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України  Алексєєва Вадима Дмитровича на тему “Особливості переносу енергії в радіаційно-забарвлених кристалах CsJ:Tl” за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, фізико-математичні науки.

Автореферат дисертації Алексєєва В. Д.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:
д
октор фіз.-мат. наук, проф. Рогачова О. І.,доктор фіз.-мат. наук, проф. Волошиновський А. С.


21 листопада 2018 р. о 14:00 год. на
засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації 
аспіранта  Інституту монокристалів НАН України 
Таранець Юлії Володимирівни на тему: «Вплив органічних модифікаторів росту на патогенез кристалів оксалату кальцію моногідрату»,  представленої на здобуття наукового ступеня кандидата техн. наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

Автореферат дисертації Таранець Ю. В.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

Чл.-кор. HAH України, д. техн. н., проф. Пріхна Т. О., д.техн. н. ,  проф. Дядюра К. О.


21 листопада 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації 
старшого наукового співробітника  Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Сідлецького Олега Цезаревича на тему: «Науково-технічні основи отримання оксидних сцинтиляційних кристалів на основі твердих розчинів заміщення»,  представленої на здобуття наукового ступеня доктора техн. наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

Автореферат дисертації Сідлецького О. Ц.


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

Чл.-кор. HAH України, д. техн. н., проф. Пріхна Т. О.д.техн. н.  Пилипенко М. М.,д. техн. н.Баглюк Г.А.

24 жовтня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист докторської дисертації старшого наукового співробітника  Інституту прикладної фізики НАН України Харченка Василя Олеговича на тему: «Мікроструктурні перетворення та процеси самоорганізації в конденсованих системах» представленої на здобуття наукового ступеня доктора фіз.-мат. наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

Автореферат дисертації Харченка В. О.


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

Чл.-кор. HAH України, д. фіз.-мат. н., проф. Татаренко В. А.д. фіз.-мат. н. Туркін А. А.д. фіз.-мат. н., проф. Куклін В. М.24 жовтня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбудеться захист кандидатської дисертації Кононець Наталії Вікторівни на тему «Процеси міграції енергії електронних збуджень в нанокристалах боратів та фосфатів з різною анізотропією розташування регулярних іонів» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата кандидата фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.10 – «фізика напівпровідників і діелектриків»

Автореферат дисертації Кононець Н.В.


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

д. фіз.-мат. н., Сіпатов О. Ю. д. фіз.-мат. н. Ламонова К. В.

13 червня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Ребрової Надії Василівни на тему «Сцинтиляційні матеріали на основі хлоридів та бромідів лужних та лужноземельних металів, активованих Європієм» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – «матеріалознавство»

Автореферат дисертації Ребрової Н.В.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

д.т.н., с.н.с. О.М. Кудін, к.т.н. І.М. Сольський


13 червня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Волошиної Людмили Іллівни на тему: «Отримання люмінесцентних композиційних матеріалів на основі нанопористих SiO2-матриць», представленої на здобуття  наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – «матеріалознавство»

 

Автореферат дисертації Волошиної Л.І.

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

д.т.н. Беженар М.П.  д.т.н. Хрипунов Г.С.


 11 квітня 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист докторської дисертації Сорокіна Олександра Васильовича на тему: «Динаміка електронних збуджень ціанінових барвників у нанокластерах (J-агрегатах) і наноструктурованих матеріалах», представленої на здобуття на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків

 

Автореферат дисертації Сорокіна О.В.

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів:

д.ф.-м.н., проф. Рогачова О.І.;

д.ф.-м.н., проф. Єщенко О.А.;

д.ф.-м.н., проф. Стрельчук В.В.


21 лютого 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Переймака Віталія Миколайовича на тему: «Розробка пластмасового сцинтилятору для нейтрон-гамма розділення», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

 

Автореферат дисертації Переймак В.М.


 Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів:


д.т.н., проф., с.н.с. Кудін О.М., к.т.н., професор Авраменко В.Л.

 

 

21 лютого 2018 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61072, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Креч Антона Владиславовича на тему: «Радіаційно-стійкі композиційні сцинтиляційні матеріали», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

 

Автореферат дисертації Креч А.В.


Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів:

д.т.н., с.н.с. Білоус В.А., д.т.н., професор Маслов В.П.

 06 грудня 2017 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Горбачової Тетяни Євгенівни  на тему: «Особливості формування сцинтиляційного сигналу в органічних монокристалічних, полікристалічних та композиційних сцинтиляторах»  за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків, фізико-математичні науки.  Автореферат дисертації Горбачової Т.Є. Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів:
д.ф.-м.н. Остапенко Н.І. , д.ф.-м.н. Рогачова О.І.06 грудня 2017 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Юрченка Антона Миколайовича на тему: «Вплив стехіометрії та домішкового складу розчину на ріст та властивості монокристалів дигідрофосфату літію», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних  наук  за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

 

 Автореферат дисертації Юрченка А.М

17 жовтня 2017 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся  захист кандидатської дисертації Діденко Ганни Володимирівни на тему: «Матеріали і сцинтиляційні фотодіодні детектори для реєстрації заряджених частинок і квантів у навколосонячному просторі»,представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних  наук  за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

 Автореферат дисертації Діденко Г.В.Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів

 (д.т.н., с.н.с. Береснев В.М.д.т.н., с.н.с. Білоус В.А.).17 жовтня 2017 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Волошиної Олесі Василівни на тему: «Отримання та характеристики сполук REAO4 (RE-рідкісноземельний елемент, AVNbTa) для сцинтиляційних застосувань» ,представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних  наук  за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство.

 

Автореферат дисертації Волошиної О.В.
Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів 

 (д.т.н., с.н.с. Пилипенко М.М., к.т.н. Сольський І.М.).
17 травня 2017 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист докторської дисертації Явецького Романа Павловича на тему: «Фізико-хімічні основи технології одержання прозорих оксидних керамік (RE1-xEux)2O3 (RE=Y, Lu) і (Y1-xNdx)3Al5O12» , представленої на здобуття наукового ступеня доктора технічних  наук  за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство

 

Автореферат докторської дисертації Явецького Р.ПБажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів (чл.-кор.
HAH України, д. т. н., проф. Рагуля А. В.д.т.н. Білоус В. А.д.т.н.
Беженар М.П.
).

 

14 грудня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.169.01 при Інституті монокристалів НАН України, 61001, м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Казарінова Юрія Геннадійовича «Вплив структурних дефектів і домішок на оптичні і люмінесцентні властивості кристалів магній алюмінієвої шпінелі», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриківАвтореферат кандидатської дисертації Казарінова Ю.Г.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів  (д.ф.-м.н., професор Рогачова О.І.д.ф.-м.н, Жмурін П.М.).21 вересня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Науки, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Васюкова Сергія Олександровича «Радіаційно-стимульовані процеси в активованих європієм діелектричних кристалів NaI та CsI», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Автореферат кандидатської дисертації Васюкова С. О.   

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів  (д.ф.-м.н., професор Бойко Ю.І.д.ф.-м.н, с.н.с. Зоренко Ю.В.).

 

15 червня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист докторської дисертації Тарасенка Олега Анатолійовича «Генерація зарядових станів і розмін їх енергії в органічних твердотільних сцинтиляторах», представленої на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Автореферат докторської дисертації Тарасенка О. А.     

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних опонентів  (д.ф.-м.н., член-кореспондент НАН України, професор  Довбня А.М., д.ф.-м.н., професор Остапенко Н.І.д.ф.-м.н, с.н.с. Зоренко Ю.В.). 

 

   

20 квітня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Меньшикової Світлани Іванівни «Розмірні ефекти та явища переносу в 2D-структурах на основі напівпровідникових сполук PbTe I PbSe», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків


Автореферат кандидатської дисертації Меньшикової С. І.

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів  (д.ф.-м.н., проф.  Лашкарьов Г.В.д.ф.-м.н, проф., Бойко Ю.І.).

 

20 квітня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Будника Олександра Валентиновича «Розмірні ефекти у тонких плівках на основі напівпровідникої сполуки Bi2Te3», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриківАвтореферат кандидатської дисертації Будника О. В.

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів  (д.ф.-м.н., с.н.с.  Притула І.М., д.ф.-м.н, доцент., Опанасюк А.С).

 

13 січня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Масловського Юрія Миколайовича «Фізичні властивості структурно-складних  частин», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 - теоретична фізикаАвтореферат кандидатської дисертації Масловського Ю.М.

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.ф.-м.н, проф. Ходусова В.Д.д.ф.-м.н. Болотіна Ю.Л.).

 

13 січня 2016 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Курцева Даніїла Олександровича «

ОТРИМАННЯ ЕФЕКТИВНИХ СЦИНТИЛЯТОРІВ НА ОСНОВІ 

КРИСТАЛIВ Lu2xGd2-2xSiO5:Ce (LGSO:Ce)», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавствоАвтореферат кандидатської дисертації Курцева Д.О. 

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів  (к.т.н., доцент  Бармин О.Є.д.т.н, проф., член-кореспондент НАН України Прихна Т.О.).

 

9 грудня 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Журавльова Олександра Юр'євича  «Осаждение гетероэпитаксиальных Si1-х - Geх структур газофазным, плазмохимическим и сублимационным методами», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство

 

Автореферат кандидатської дисертації Журавлева А.Ю.

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.т.н.,проф. Литвинов Л.А.д.т.н., проф. Береснев В.М.) 

 

 

 

9 грудня 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Таранюка Володимира Івановича «Отримання кристалів галогенідів гарнісажним методом», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 - матеріалознавство

 

Автореферат кандидатської дисертації Таранюка В.І. 

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.т.н, в.н.с. Гугля А.Г.д.т.н, проф., член-корреспондент НАН Украины Івахненко С.А.).

    4 листопада 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Лазарева Ігоря Вікторовича «Молекулярні полікристалічні сцинтилятори, отримані гарячим пресуванням», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

Автореферат кандидатської дисертації Лазарева І.В.

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів(д.т.н., с.н.с. Белоус В.А., д.т.н., проф. Маслов В.П.)

4 листопада 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Вельможної Олени Сергіївни «Розробка методів збагачення гадолінієм пластмассового сцинтилятору», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

 Автореферат кандидатської дисертації Вельможної О.С.. 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (к.т.н., с.н.с. проф. Авраменко В.Л.д.т.н, член-кореспондент НАН України Рогуля О.В.)

8 липня 2015 р. о 14:00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради  Д  64.169.01  при  Інституті  монокристалів  НАН  України,  61001,  м. Харків, пр. Леніна, 60 відбувся захист кандидатської дисертації Косьяновим Денисом Юрійовичем «Формування та структурно-фазовий стан лазерної нанокерамики Y3Al5O12:Nd3+ (1–4 ат. %)» представленої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.01 – матеріалознавство

 Автореферат кандидатської дисертації Косьянова Д.Ю.. 

 

Бажаючі можуть ознайомитися з відгуками офіційних оппонентів (д.т.н., с.н.с. Белоус В.А., д.т.н., проф. Береснев В.М)

 

 

22 апреля 2015 г. в  14-00 на заседании специализированного ученого совета Д 64.169.01 Института монокристаллов НАН Украины  (61001, г. Харьков, пр. Ленина, 60) состоялась защита кандидатской диссертации Максимчуком Павлом Олеговичем.   (Институт сцинтиляционных материалов НАН Украины, г. Харьков) «Формирование люминесцентных центров в нанокристаллах CeO2-x», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.10 – «физика полупроводников и 

диэлектриков».

  Автореферат кандидатської дисертації Максимчука П.О..


Желающие могут ознакомиться с отзывами официальных оппонентов (д.ф.-м.н., проф.,  Е.И. Рогачевад.ф.-м.н. с.н.с. В. П. Гнездилов).