RU EN

Наша адреса:

Інститут монокристалів
НАН України
пр. Науки 60, м.Харків,
61072

Канцелярія:
тел. +38 (057) 341-01-66
факс: +38 (057) 340-93-43

e-mail: iscrystals@isc.kharkov.ua

С К Л А Д

Ученої ради Інституту монокристалів НАН України

 

п/п

ПІБ

 

Посада,  уч. ступінь

1.

Притула І.М.

(голова Ради)

директор,

д.ф.-м.н.

 

 

2.

Толмачов О.В.

(заступник голови Ради)

 

заст. директора з наукової роботи,

чл.-кор. НАН України,

д.ф.-м.н., проф.

 

3.

Яновський В.В.

(заступник голови Ради)

зав. відділу, д.ф.-м.н., проф.

 

4.

Кулик К.М.

(учений секретар)

в.о. ученого секретаря,

к.ф.-м.н.

 

5.

Долженкова О.Ф.

(член Ради)

с.н.с.,  д.т.н.

 

6.

Космина М.Б.

(член Ради)

гол.н с., д.т.н.

 

7.

Литвинов Л.А.

(член Ради)

гол.н.с.,  д.т.н.

 

8.

Найдьонов С.В.

(член Ради)

с.н.с.,  д.ф.-м.н.

 

9.

Семенов О.В.

(член Ради)

пров.н., с., д.т.н.

 

10.

Філь Д.В.

(член Ради)

пров.н.с.,  д.ф.-м.н.

 

11.

Вовк О.М.

(член Ради)

в.о.зав. лаб., к.х.н.

 

12.

Добротворська М.В.

(член Ради)

с.н.с., к.ф.-м.н.

 

13.

Гринь Л.А.

(член Ради)

в.о.зав. відділу,  к.ф.-м.н.

 

14.

Коваленко Н.О.

(член Ради)

зав.відділу,  к.ф.-м.н.

 

15.

Матвєєвська Н.А.

(член Ради)

с.н.с., к.т.н.

 

16.

Ніжанковський С.В.

(член Ради)

с.н.с., к.т.н.

 

17.

Шеховцов О.М.

(член Ради)

с.н.с., к.ф.-м.н.